איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בירגר (קראם) רחל לאה   מדליה יעקב   מזוביצקי (מדליה) יוכבד
דנילוביץ (מדליה) רבקה   מדליה יששכר דב   ריסקין לזרוביץ (מדליה) חוה
לפידות (מדליה) מלכה   מדליה ליב אריה ליאון