איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (בוצ'קו) צבי   רוטשילד שלמה   שנרפ (רוזנטל) בטי
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   רפפורט ברטה יעל    
היינמן גרשון   שטרקנד (אורבך) מרים