איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (בוצ'קו) צבי   פאר (אולדנפרב) אסתר   שטרקנד (אורבך) מרים
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   רוטשילד שלמה   שנרפ (רוזנטל) בטי
היינמן גרשון   רפפורט ברטה יעל