איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איתן ריטה   היין זאב   פיכטלברג (קוריטובסקי) ברכה ברטה
ארנהיים (אהרונסון) צ'רלס דוד בנימין   וולפרט (ביר) רות   פרידברג (טאו) חוה
אשל אריה   וינר (האנובר) סידוניה דוני   פרייזלר (לוי) עליזה ליסי
ברנדס דורין   זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   פרנקל שלמה
ברנדס סולי שלמה   זומרפלד היינץ שמואל   קוריטובסקי ראובן ריכרד
גור (גרינפלד) יהויכין   זמל חיים היינץ   קמניצר (רבה) שרלוטה
גורן (גרנובסקי) צבי   לדרפיין שלמה   רוזנבליט ליאו אליעזר
האן אליהו ארנסט זיגפריד   מאירוביץ הילדא   רוזנברג שרה
האן טומס טומי   מיט רות   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי
האנובר הנאור שמואל זיגפריד   מילמן (פוקס) עליזה   רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית
הד (הייט) שמואל   פיכטלברג אברהם   שועלי (פוקס) חיים