איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איתן ריטה   הנוך קונרד יעקב   פרידברג (טאו) חוה
ארנהיים (אהרונסון) צ'רלס דוד בנימין   וולפרט (ביר) רות   פרייזלר (לוי) עליזה ליסי
אשל אריה   וינר (האנובר) סידוניה דוני   פרנקל שלמה
ברנדס דורין   זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   קוריטובסקי ראובן ריכרד
ברנדס סולי שלמה   זומרפלד היינץ שמואל   קמניצר (רבה) שרלוטה
גור (גרינפלד) יהויכין   זמל חיים היינץ   רוזנבליט ליאו אליעזר
גורן (גרנובסקי) צבי   לדרפיין שלמה   רוזנברג שרה
האן אליהו ארנסט זיגפריד   מאירוביץ הילדא   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי
האן טומס טומי   מיט רות   רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית
האנובר הנאור שמואל זיגפריד   מילמן (פוקס) עליזה   שועלי (פוקס) חיים
הד (הייט) שמואל   פיכטלברג אברהם   שטיין (הנוך) אולה אורזולה
היין זאב   פיכטלברג (קוריטובסקי) ברכה ברטה