איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לייזר (ברון) בלנקה   סמואל לודוויג אליעזר   צינדר יעקב
לייזר היינץ חיים   ספרן (בוכהימר) צבי   צינדר מקס
לנדקר (נויברגר) הדויג   עופרי (פוקס) מרים   צינדר פרידה
לנדקר יצחק   פאר (גרינהוט) אסתר תיאה   צנזור אלזה עליזה
מאירי (מינכהאוזן) נפתלי   פוחצ'בסקי (מרקוס) חנה   צנזור אמיל עמנואל
מונק יהודה   פיילכנפלד קורט   צנזור זיגפריד
מזרחי (גץ) נעמי   פירסט (מישל) יוליה   צנזור יוסף
מזרחי (רוזנבאום) רחל   פירסט מנחם מנדל   צנזור לודביג אליעזר
מינכהאוזן (פרנקו) ברטה   פלוטקין (פוקס) חנה   צנזור (רוטשילד) פלורה
מינכהאוזן מקס מאיר   פלום מקס   קאהן גבריאל
מרגריטה מרגלית הנוך   פלום שלמה דב   קאופמן (בראון) מרגוט מרים
מרקוס ברוך ברונו   פניגשטיין יעקב   קוהן שמואל
מרקוס (פרוס) מרים   פנסטר דוד   קוצין שלמה
מרשנד (גולדשמיט) לינה   פנסטר פנינה   קושניר (רנד) גילה
נדיבי (צנזור) שרה   פרוידנטל זאב   קינדרמן צבי
נוה (פרנהימר) אברהם   פרוסקאור (פרוסקובר) הנס   קלופוטר (רייסמן) אדית יהודית
נוה (בראון) הילדה דליה   פרידברג (פלום) איטל אידה   קלמן ליפא
נוסבאום יצחק   פרידריך (פרידהבר) אסתר   קנדר עלי
סלע (פרידריך) בת שבע   פריימרק (פלום) סבינה   קסנר (הייפרט) בתיה
סמואל הנס יוחנן   צוקר דוד   קפלן ארוין