איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הירש שמעון זיגפריד   זיכל צבי   כהן (הכסטר) בתיה
המבורגר הרברט אליעזר   זילברמן בנימין   כהן (נוסבאום) מלכה מיטה
הנאור (גלס) יהודית   זינגר מנחם   כהן (הקסטר) רוזליה רחל
הקסטר הנריאטה   זינו (אפשטיין) שרה סוניה   כהן (וידבסקי) רחל
הקסטר לוי יהודה   זיסמן מייקל   כץ (לבה) חוה
וולהיים הרמן   זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד   כתריאל צבי הרמן
ויינר יוסף   טון (הייפרט) גאולה   לביא (מינכהאוזן) גרדה גאולה
וילצ'יק וילי   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה   לביא (קמפי כהן) זוזי
וילקנסקי (ויילר) רחל   יואל אפרים תאודור   לביא (הייפרט) נעמי
וינברג יהודה לואי   יזרעאל (ברנשטיין) ברטה בתיה   לביא (לוינשטיין) פרדי גד
וינברג גרסטנר רחל אביבה   ילובסקי קלרה   לדין (נגלברג) הדסה
ויס יעקובוביץ שרה   ים שחור נעמי   להמן (הייפרט) קרולה
ויסברג (וולקן) חנה   ימשון יצחק   לוי (נוימן) אדית
ויסברג חנוך   יעקבזון (קנול) צפורה   לוי (מאי) חנה
וכסלר (לנדקר) סופי   יעקובי (ורשאואר) הרטה   לוי מקס
ולד (שירצקי) חנה אני   יערי אשר   לוי (יערי) מרים
זיכל יהודה לודי   יערי (גוטשלק, ון-דר-ולדה) קילה   לוינשטיין לואיס אשר
זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   יערי (ון-דר-וולדה) שמואל (סמי)   לוינשטיין (פרישמן) מרים
זיכל מנחם ארוין   ירושלמי צבי   לוינשטיין משה
זיכל פרנסי צפורה   כהן אשר   לוינשטיין (קאהן) פלורה שמחה