איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוניקובר אלברט   גורן אור   היימן הרברט חיים
אוניקובר חיים   גורן לי   היימן יעקב הורסט בובי
אוניקובר (שנוג) רות   גורן (כהן, צופיה) שפרה   היימן קטה קטרינה חנה
אופיר (שטויער) מנחם   גינזבורג (שוורץ) אוה   היין מנשה
אופנהיימר אורי   גלזר (שלאך) אידה יהודית   היין צבי
אופנהיימר (פירסט) ברטה   גלזר ארתור   היין רות
אייכהולץ וולטר   גרבובסקי (יצחק) הרברט   הייפרט (שיינין) חנה הדי הדוויג
אייכהולץ שולמית   גרינוולד (ויסברג) צילה   הייפרט (באומן) לאה אילזה
אפשטיין אהרון ארתור   דב הנוך   הייפרט מאיר מקס
ארבל יהודית   דיקמן (המבורגר) אילזה   הייפרט פאול
ארליך (מסינגראו) ורדה   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר   הייפרט פאול פנחס
ארקין אהרון   דרור (גלזר) ורה   הייפרט פנחס פאול
ביגלאיזן (פוזננסקי) חיה לנה   האנובר אלכסנדר   הייפרט פרדיננד
בייט ברוך   האנובר (כהן) רוזה   הייפרט (אלינגר) קילה צפורה
בן דור (דירקטור) עדה   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   הילזנרט ארנון
בר נתן (נתן) מריון   הדה דגנית אילזה   הילזנרט שלמה
בראון גונדה   הולצר ארנסטינה   הינדי אברהם אלברט
ברגמן פנחס   הולצר רבקה   הירש (טרייזר) לילי
גולדברג עמנואל   הורביץ אדית   הירש משה מרטין
גורדון (ולד) רבקה   הושנדר חנה   הירש שמעון זיגפריד