איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוטקובסקי אביחיל   וילנר אמנון   לרמן ישראל
בוטקובסקי שלמה   יבלונקה יורם   ניב בנימין
בוטקובסקי (חנקין) שרה   לוי (ליובין) נעמה   סמסונוב אריה
בן דוד מנחם   ליובין אבשלום   פס (קראוס) מיכל
בר דיין (סמסונוב) גילה   ליובין אורי   פרוינד אברהם
ברוך אברהם   ליובין (ברלין) אראלה   קורן (הרשקוביץ) נילי
ברוך רחמים   ליובין יאיר   שילה (בוטקובסקי) נתן נתי
הימן גורי   ליובין מאיר   שריר (קראוס) טלילה