איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוטקובסקי אביחיל   וילנר אמנון   ניב בנימין
בוטקובסקי שלמה   לוי (ליובין) נעמה   סמסונוב אריה
בוטקובסקי (חנקין) שרה   ליובין אבשלום   פס (קראוס) מיכל
בן דוד מנחם   ליובין אורי   פרוינד אברהם
בר דיין (סמסונוב) גילה   ליובין (ברלין) אראלה   קורן (הרשקוביץ) נילי
ברוך אברהם   ליובין יאיר   שילה (בוטקובסקי) נתן נתי
ברוך רחמים   ליובין מאיר   שריר (קראוס) טלילה
הימן גורי   לרמן ישראל