איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבריצ'ר אברהם   כמוס (לוי) מלכה   ציגלרויט (רוזנברג) רבקה
אמזלג (לוי) אסתר   סלונים שניאור    
זינגר יעקב מרדכי   עפארי רבקה