איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   ולד חיה   ספקטור אריה
אורנשטיין זליג   ולד מרדכי   ספקטור חיים
ארום (וסרמן) מינה מלכה   ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   ספקטור (בקר) שרה
גינצבורג (גינזבורג) זאב   חן (פיבך) אסתר   עמית (ספקטור) רבקה
הס יוסף   לזנגה מרדכי דב   פרידברג צבי
הס (ניישטיין) צילה   לייזרוביץ (מייטליס טננבאום) בינה   ראם (ויזלטיר) מרדכי
וייסברוד משה   נגלברג יהושע אוסקר   ריסל מיכאל
וילנר קלרה חיה   סגל עמנואל   שטינבך מרים
וילף אליעזר   סגל (גרברג) שרה   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי