איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ עקיבא   ברונשטיין צבי   מיטל (ברונשטיין) רינה
אהרוני יאיר   ברונשטיין שמואל   מנצור (צאירי) תחיה
אקוה (לוי חברוני) יעל   גוטליב (פישצנר) שפרה   פרומקיס (וילדר) שפרה
אשד (קריצמן) טל   גליקברג דוד בעריל   רוזין יהודית
אשכנזי אפרים   גליקברג ישראל   רון כסה (ביבו) כרמלה
בן ארי דניאל   גליקברג רבקה   רפפורט מרק
בן זאב (נוימן) מרים   הורביץ (קנטור) שושנה   שוורצמן יגאל
בן עזר (ברונשטיין) מרים   יודוביץ אורי   שילוני אברהם
ברונשטיין (בן זאב) לאה   מזרחי (מסוורי) שושנה