איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ עקיבא   ברונשטיין צבי   מנצור (צאירי) תחיה
אהרוני יאיר   ברונשטיין שמואל   פרומקיס (וילדר) שפרה
אקוה (לוי חברוני) יעל   גוטליב (פישצנר) שפרה   רוזין יהודית
אשד (קריצמן) טל   גליקברג דוד בעריל   רון כסה (ביבו) כרמלה
אשכנזי אפרים   גליקברג ישראל   רפפורט מרק
בן ארי דניאל   גליקברג רבקה   שוורצמן יגאל
בן זאב (נוימן) מרים   הורביץ (קנטור) שושנה   שילוני אברהם
בן עזר (ברונשטיין) מרים   מזרחי (מסוורי) שושנה    
ברונשטיין (בן זאב) לאה   מיטל (ברונשטיין) רינה