איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ עקיבא   ברונשטיין צבי   מיטל (ברונשטיין) רינה
אהרוני יאיר   ברונשטיין שמואל   מנצור (צאירי) תחיה
אקוה (לוי חברוני) יעל   גוטליב (פישצנר) שפרה   פרומקיס (וילדר) שפרה
אשכנזי אפרים   גליקברג דוד בעריל   רוזין יהודית
בן ארי דניאל   גליקברג ישראל   רון כסה (ביבו) כרמלה
בן זאב (נוימן) מרים   גליקברג רבקה   רפפורט מרק
בן עזר (ברונשטיין) מרים   הורביץ (קנטור) שושנה   שוורצמן יגאל
ברונשטיין (בן זאב) לאה   מזרחי (מסוורי) שושנה   שילוני אברהם