איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוז סרור בשמת   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   עדיני שלמה
ברס מלכה רגינה   מילר (אוורבוך) ורד   פרנקל לואיס
ברס רות   מרום (גולדנרוט) צפורה   צמח (אגוז) רננה