איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד (ריכמן) אילנה   יפידוב אדם   כנען רותי
דבורה יוסי   יפידוב אפרים   כפיר (זייגר) יפה
דביר רמי   יפידוב יהונתן   רבינא שרונה
הרפז עודד   יפידוב ירושה   תלם (הורויץ) זיוה
טביב אלונה   יפידוב מרים    
יעקובוביץ עקיבא   יקותיאלי (קיפניס) זמירה