איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   זמסקי (גרינבלט) זיסל נעמי   קלימקר דב
בונדר (גרינבלט) מרים   מוגילביץ (גרינבלט) פרידה עליזה   שוחט (גרינבלט) לאה
ברויטמן חיים   מרימס מנשה מוניה   שכטר (שעכטר) אהרון ליב
גרינבלט שמואל   פינברג חיים   שכטר רחל
גרינברג נחום   קולדין (גרינבלט) שרה