איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (קנטור) רחל   טפר חנה   קולדין אליהו
אוקסמן זאב   טפר ישראל   קולדין צבי
אוקסמן רפאל   טפר נחום   קושניר בן ציון
אלטר פנחס   טפר קלמן   קושניר ישעיהו
אפשטיין לאה ליה   טרכטנברג אלכסנדר סנדר   קושניר (הכהן) שושנה
ברדן מאיר ליב   כהן (ברדן) ברוריה בריינה   רבינוביץ חנה
ברדן משה מרדכי   מסטרמן יצחק   רצ'בסקי אהרון
גולדנברג יעקב יאשה   מקלר (קולדין) רחל   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
גפן יוסף   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק   רצ'בסקי יוסף
גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   סוסלינסקי זליג   רצ'בסקי מאיר
דורון (דורוגויר) יוסף   סיקלר יוסף   רצ'בסקי עדה
דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל   סיקלר רבקה   שוקלר ראובן
וינר אברהם   פאר (פאייער) ברוך   שפיצברג טובה
וינר יעקב   פייער ברוך   שקולניק ג'ק יצחק מאיר
זאבי (סיקלר) טובה   פיכמן (קושניר) שחורה   שקולניק חנה חנצ'י
חשביה (סוסלינסקי) דינה   פישלזון (רבניצקי) חנה   שקולניק משה
טויבר (פופקין) גנסיה   פליגלמן נחמן   שקולניק רחל
טומשין מיכאל   פרנקל (טפר) ריבה    
טומשין מרדכי   קולדין אברהם