איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (קנטור) רחל   טפר חנה   קולדין אליהו
אוקסמן זאב   טפר ישראל   קולדין צבי
אוקסמן רפאל   טפר נחום   קושניר בן ציון
אלטר פנחס   טפר קלמן   קושניר ישעיהו
אפשטיין לאה ליה   טרכטנברג אלכסנדר סנדר   קושניר (הכהן) שושנה
ברדן משה מרדכי   מסטרמן יצחק   רבינוביץ חנה
גולדנברג יעקב יאשה   מקלר (קולדין) רחל   רצ'בסקי אהרון
גפן יוסף   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   סוסלינסקי זליג   רצ'בסקי יוסף
דורון (דורוגויר) יוסף   סיקלר יוסף   רצ'בסקי מאיר
הורים: אהרון, חיה; לידה: 1904
דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל   סיקלר רבקה   רצ'בסקי מאיר
הורים: דב, זלדה; בת זוג: עדה; לידה: 1897
וינר אברהם   פאר (פאייער) ברוך   רצ'בסקי עדה
וינר יעקב   פייער ברוך   שוקלר ראובן
זאבי (סיקלר) טובה   פיכמן (קושניר) שחורה   שפיצברג טובה
חשביה (סוסלינסקי) דינה   פישלזון (רבניצקי) חנה   שקולניק ג'ק יצחק מאיר
טויבר (פופקין) גנסיה   פליגלמן נחמן   שקולניק חנה חנצ'י
טומשין מיכאל   פרנקל (טפר) ריבה   שקולניק משה
טומשין מרדכי   קולדין אברהם   שקולניק רחל