איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (קנטור) רחל   טפר חנה   קולדין אברהם
אוקסמן זאב   טפר ישראל   קולדין אליהו
אוקסמן רפאל   טפר נחום   קולדין צבי
אלטר פנחס   טפר קלמן   קושניר בן ציון
אפשטיין לאה ליה   טרכטנברג אלכסנדר סנדר   קושניר ישעיהו
ברדן מאיר ליב   כהן (ברדן) ברוריה בריינה   קושניר (הכהן) שושנה
ברדן משה מרדכי   מסטרמן יצחק   רבינוביץ חנה
גולדנברג יעקב יאשה   מקלר (קולדין) רחל   רצ'בסקי אהרון
גפן יוסף   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   סוסלינסקי זליג   רצ'בסקי יוסף
דורון (דורוגויר) יוסף   סיקלר יוסף   רצ'בסקי מאיר
דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל   סיקלר רבקה   רצ'בסקי עדה
וינר אברהם   פאר (פאייער) ברוך   שוקלר ראובן
וינר יעקב   פייער ברוך   שפיצברג טובה
זאבי (סיקלר) טובה   פיכמן (קושניר) שחורה   שקולניק ג'ק יצחק מאיר
חשביה (סוסלינסקי) דינה   פישלזון (רבניצקי) חנה   שקולניק חנה חנצ'י
טויבר (פופקין) גנסיה   פליגלמן נחמן   שקולניק משה
טומשין מיכאל   פרי (פרימרמן) אברהם   שקולניק רחל
טומשין מרדכי   פרנקל (טפר) ריבה