איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן (קמיניצקי) יוסף   הלוי יוסף   מזובר (קצלסקי) אהובה ליבה
אברמזון (כהן קגן) אידה   וילסון אברהם אייבי   פרידמן צבי
איזנברג (יושפה) פנינה   וילסון (שצגלוויצקי) טובה   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
גורלסקי שמואל   וילסון יעקב ג'ק   קורנאן איזי
גיסיל חיה פיה   וכסלר גולדי סילוה   קטוביץ יהושע
גלוסקא וילוא   חודורוב (מינץ) הינדה אילה   שטיין מנחם מקס מרק
גלוסקין וילה   כהן קגן מרדכי    
דומבק (סויס) פרומה   כהן קגן (ריבקינד) פסיה