איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן (קמיניצקי) יוסף   הלוי יוסף   לובמן (לאומברג) זינה
אברמזון (כהן קגן) אידה   וילסון אברהם אייבי   מזובר (קצלסקי) אהובה ליבה
איזנברג (יושפה) פנינה   וילסון (שצגלוויצקי) טובה   מינץ חיה פייגה
גורלסקי שמואל   וילסון יעקב ג'ק   פרידמן צבי
גיסיל חיה פיה   וכסלר גולדי סילוה   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
גלוסקא וילוא   חודורוב (מינץ) הינדה אילה   קורנאן איזי
גלוסקין וילה   כהן קגן מרדכי   קטוביץ יהושע
דומבק (סויס) פרומה   כהן קגן (ריבקינד) פסיה   שטיין מנחם מקס מרק