איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (פלדמן) עודדה   חבקין יוסף   צוקרמן (הנקין) יעל
אלישיב (סברדלוב) דליה   חיסין יהודית   צוקרמן נחמה
בלקינד נעמן   טביב (בנימין) שרה   צוקרמן עשהאל
ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   ליובין (בלקינד) ימימה   קישוני דוד
הורביץ אבינועם   פינברג אבשלום   רבינא (מדר) ענבל
הורביץ עמיאל   פרנק עמירם   שוורץ (רגוניס) מתילדה
הלל הלל   צוקרמן אברהם   שורצמן (ליבוביץ) אהובה
הלל ישראל   צוקרמן יהודה   שמואלי (הורביץ) ימימה
הלל עמיקם   צוקרמן יואב