איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלדמע אבירן   לוי אליעד   צלליכין (מניה) יונה
אלדמע רן   לוי עדי   קריתי דני
הברפלד (אייזן) סימה   לויוס (ארנפריד) בתיה   שני (שניידר) שרגא
יחזקאל (הירש) גלית   ניצן (שניידר) נעמי    
יעקובי (רביוב) שרה   פלטין (כורם) הדס