איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
היילישר (מרקוס) דורה רוז   מרקוס דורה דבורה   סגל אריאל זליג הלוי
הריס (וולפרט) רוזט שושנה   מרקוס הרולד ג'קסון   סגל מנדל מנחם הלוי
וולפרט הרשל צבי   מרקוס הרי צבי הירש   פינק (מרקוס) דנה
וולפרט נתן זליג   מרקוס ויליאם   פירון (סגל) נינה
מאזל (סגל) בלאנש בתיה   מרקוס זליג   רון (סגל) צפורה פלורנס
מכנס (סגל) רות פרל   מרקוס ליליאן   שניצר (מרקוס) מלדרד מלכה
מרקוס אלוין אברהם   מרקוס סיביל   שר (וולפרט) פרל פנינה
מרקוס ארנולד אהרון זליג   מרקוס פטר הימן