איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
און נריה   מאירי (און) חגית   קרסקס גבריאל גבי
דרור גיא   נאמן (און) אפרת   קרסקס (און) שלומית
דרור ליאור   קירש יונתן   תנעמי (שמר) מרב