איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (תרח) אלקה   גולדנברג יצחק   יזרעאלי (קובנסקי) בלהה
אברוך (תרח) ליבה   גולדנברג מאיר וולף   סונק (ג'ג'אטי) סילביה
אשד ביאטריס   גור אריה דוד   סטרליץ (אדמוב) אסתר
ברטיש ברקו   גרצברג חיה   רהב דינה
גולדנברג בטי   חרובי חנה   שוכמן צבי
גולדנברג בן ציון   יודלביץ יהודה   שטינברג אריה