איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (תרח) אלקה   גולדנברג מאיר וולף   סטרליץ (אדמוב) אסתר
אברוך (תרח) ליבה   גור אריה דוד   סלע סוזנה
אשד ביאטריס   גרצברג חיה   רהב דינה
ברטיש ברקו   חרובי חנה   רז (רזינובסקי) יעקב
גולדנברג בטי   יודלביץ יהודה   שוכמן צבי
גולדנברג בן ציון   יזרעאלי (קובנסקי) בלהה   שטינברג אריה
גולדנברג יצחק   סונק (ג'ג'אטי) סילביה