איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אסנה (גלסנר) אברהם   נחמן יעקב גקי   פיינס אלכסנדר
ימפולר (לוין) רחל   נעם (פרידמן) נעמי   פרח צבי
לוי (גרמי) ציונה   עמיאל (זבלודובסקי) שולמית   רוזנפלד (מלכה) תמר תמי