איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדשטיין משה   פוחצ'בסקי (רוזנטל) יוספה   רגבי (גלסניק) אסתר
גילברט (ברנשטיין) ארתור   פניני ג'יין   רגבי (רוגובסקי) יונתן
מירון (ברקוביץ) סיביל   קובדן פליקס   שרמן אלפרד