איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטין (סמית) אן   וולין סטנלי   קרנר סול
ברודה זליג   זיגר (לרסון) הלן   רוס (יודלביץ) יעל ג'וליט
גליקמן יצחק   קרנר מאיר