איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גרינפילד בועז   לישנסקי יוסי   נוב (חסון) משה
גרינפילד כספי אבישי   לישנסקי ליאורה   נוימן יואב
חסון עמרי   לישנסקי מיכל   נוימן מאיה
לישנסקי אורי   לישנסקי רעיה