איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקר (סובול) לאה   יעבץ (פינס) גולדה   סיקלר (גלבר) בתיה
ברלין (פוליאקוב) ציטה   לובלינסקי (שולומוביץ) יפה   פכט שפרה
דימקוב (כצלר) יוסף   ליבונטין נחמיה   צלניקר (קפלן) צפורה
הוברמן שלמה   מינקוב אהרון   שולמן (וולפוביץ) צפורה
הכהן שמעון   מרגלית (ינובסקי) שולמית