איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקר (סובול) לאה   יעבץ (פינס) גולדה   מרגלית (ינובסקי) שולמית
ברלין (פוליאקוב) ציטה   לובלינסקי (שולומוביץ) יפה   סיקלר (גלבר) בתיה
דימקוב (כצלר) יוסף   ליבונטין נחמיה   פכט שפרה
הוברמן שלמה   מדליה (גוטמן) חנה   צלניקר (קפלן) צפורה
הכהן שמעון   מינקוב אהרון   שולמן (וולפוביץ) צפורה