איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפרים אברהם   כדר שמחה   מזרחי פנחס
אפרים יצחק   כדר (מזרחי) שרה   מזרחי שרה
אפרים שאול   כהן אברהם   מזרחי (סולימן) שרה
אפרים (חממי) שמחה   לוי מאיר משה   מימון (אלדאוד) סולטנה
בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   לוי (מזרחי) שרה   סולימן אברהם
בנימין נסים   לוי כדר עובדיה   סולימן אסתר
ברזני בר (כדר) רחל   מזרחי אברהם   סולימן דוד
חממי לאה   מזרחי דוד   סולימן יצחק
חממי עזרא   מזרחי יעקב מוסא   סולימן ישראל
חסין (אפרים) לאה   מזרחי יצחק   סולימן (מזרחי) מזל
כדר עובדיה   מזרחי (אפרים) מרים   סימן טוב (מזרחי) אסתר
כדר שלמה   מזרחי עדולה אדלה