איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפרים אברהם   כדר שמחה   מזרחי פנחס
אפרים יצחק   כדר (מזרחי) שרה   מזרחי (לוי) שרה
אפרים שאול   כהן אברהם   מזרחי שרה
אפרים (חממי) שמחה   לוי מאיר משה   מזרחי (סולימן) שרה
בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   לוי (מזרחי) שרה   מימון (אלדהוד) סולטנה
בנימין נסים   לוי כדר עובדיה   סולימן אברהם
ברזני בר (כדר) רחל   מזרחי אברהם   סולימן אסתר
חממי לאה   מזרחי דוד   סולימן דוד
חממי עזרא   מזרחי יעקב מוסא   סולימן יצחק
חסין (אפרים) לאה   מזרחי יצחק   סולימן ישראל
כדר עובדיה   מזרחי (אפרים) מרים   סולימן (מזרחי) מזל
כדר שלמה   מזרחי עדולה אדלה   סימן טוב (מזרחי) אסתר