איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   וינגרטן יהודה   יפת (וינוגרד) לאה
גולדברגר אסתר   זקס (אלכמיסטר) בריינדל   ליפמן אהרון
גל מנור דבורה   זקס (זק"ש) וולף זאב   עץ הדר (שיינבאום) ישראל חיים
הולצמן שמואל צבי   יהלום (דימנט) יעקב