איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביצור (אברוטשר) יוסף   אלתר (קניג) יוכבד   פרידמן פסח
אהרוני עמיקם   יאבו אמנון   קרניאל מרדכי
אלדאודי (שלמה בן דוד) שלום   סגל (זלץ) בלהה    
אלון (קליבנסקי) מודי   פרידמן אברהם