איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביצור (אברוטשר) יוסף   אלון (קליבנסקי) מודי   פרידמן אברהם
אהרוני עמיקם   אלתר (קניג) יוכבד   פרידמן פסח
אלדאודי (שלמה בן דוד) שלום   יאבו אמנון   קרניאל מרדכי