איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הייקין (וישנבסקי) חיה דבורה   וישנבסקי הינדה   ליקין (וישנבסקי) מלכה
וישנבסקי איסר   וישנבסקי מאיר   פלקסין (וישנבסקי) אלקה
וישנבסקי אריה   וישנבסקי משה