איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי בוריס   ירובסקי דינה   קוצ'רסקי (ירובסקי) גולדה
אוסובצקי יהושע   ירובסקי יוסף   קוצ'רסקי מרדכי
אוסובצקי שמחה בונים   מדליה חנה    
טפט רפאלי (ויליניץ) עליזה   סמילנסקי משה