איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון רודי שמואל   נוימן יצחק   שפירא (הנדלר) חנה
לביא (לוי) מנחם   פירסט (קאהן) חוה אנה    
מלי (הנדלר) דבורה   רוטשילד (וולהיים) סוזי שושנה