איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוכסטר נתן   זלינגר ישראל איזי   פרידריך יצחק
בוכסטר (סגל) צביה   חן חיים   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית
בראון בנו   ירושלמי נתן שמואל   קטרון (פלום) מרים
ברומברגר (בוכסטר) ברטה   ירושלמי (פלום) צילה סציליה   קלופוטר צבי אוסקר הורסט
גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   מיט מקס   קנה הרי ארי
דויטש (ימשון) אסתר   מילר ליאון   קנה מאיר מקס
וינר רודולף   סגל רחל   ריכטר (חן) זלדה הרטה
זיגלבאום אלכס   פלום מוריץ   שוסהיים (ברון) חנה אני
זלינגר ברכה ברטה   פלום נתן שמואל   שטיינמסר (בוכסטר) מרים מרי