איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וייסברוד (פרנקל) רבקה   פרנקל אהרון   פרנקל נחה
וקסלמן (פרנקל) חיה   פרנקל חנוך   פרנקל נתנאל סני
לוין (פרנקל) אניוטה הניה   פרנקל יצחק   שולנר (פרנקל) דבורה