איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איל (שלינגבוים) חיה   לבנטל צפורה   קוטקובסקי יוסף
לבנטל אברהם   עשהאל (לבנטל) מרים מירה   רוזנבלום לובה
לבנטל יעקב   פליישר (לבנטל) חיה    
לבנטל (צימבלר) פרומיט   קוטקובסקי בילא