איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ג'מיל אהרון   עומסי (בן שלום) עובדיה   שובלי שמעון
גדסי (בן אפרים) סעדיה   שובלי (בן שלום) משה    
טביב (שרעבי) שולמית סלמה   שובלי (בן שלמה) סעדיה