איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרעבי משה   שרעבי רצון   שרף חיים
שרעבי (בן סעדיה) נתן   שרעבי שולי שאלתיאל   שרף חיים
הורים: יהודה, פסיה; בת זוג: אלקה; לידה: 1917
שרעבי נתן
הורים: שלמה; בת זוג: ברכה; לידה: 1898
  שרעבי שושנה   שרף חיים
הורים: משה, יהודית יטי; לידה: 1929
שרעבי נתן
הורים: עודד, לאה לואלה; בת זוג: מרים; לידה: 1910
  שרעבי (בן יואש) שלום   שרף יהודה
שרעבי נתנאל   שרעבי שלום   שרף יהודית יטי
שרעבי סעדיה   שרעבי שלמה   שרף יחזקאל
שרעבי סעדיה
בת זוג: מרים
  שרעבי שמחה   שרף יעקב
הורים: אהרון ארתור, גרדה טובה; לידה: 1948
שרעבי סעדיה
בת זוג: רחל
  שרעבי שמשון   שרף יעקב
הורים: דב, מכלה; בת זוג: רגינה
שרעבי עובדיה   שרעבי שרה
בן זוג: גבריאל
  שרף מכלה
שרעבי עודד   שרעבי שרה
בן זוג: מאיר
  שרף מרים
שרעבי ענת   שרעבי שרה
בן זוג: יפת
  שרף משה
שרעבי ענת   שרעבי שרה
הורים: יוסף, שושנה; לידה: 1931
  שרף פסיה
שרעבי פנינה   שרעבי (מזרחי) שרה   שרף רגינה
שרעבי רותי   שרעבי שרון   שרף שלמה
שרעבי (גדסי) רחל   שרף אהרון ארתור   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
שרעבי (שובלי) רחל   שרף (שוורצמן) אלקה   שרפהרץ מאיר
שרעבי רחל
הורים: שלום, אסתר; לידה: 1933
  שרף ארנה   שרפהרץ מנחם מנדל
שרעבי רחל
בן זוג: יוסף
  שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה   שרפהרץ צפורה
שרעבי (רצון) רחל   שרף (אפל) גרדה טובה   שרצ'יק ווילי
שרעבי רחל
בן זוג: סעדיה
  שרף דב   שרצ'יק (קופלר) קלרה