איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדר (רבינוביץ) יוסף יוקה   אהרון סיון   אהרוני אביגיל
אדר יחזקאל   אהרון רועי   אהרוני אברהם
אדר יעל   אהרון (כהן) רחל   אהרוני אברהם רמי
אדר נועה   אהרונוביץ אברהם יוסף   אהרוני אהרון
אדר רוני   אהרונוביץ איתן   אהרוני (מזרחי) אהרון
אדר (קפלן) שולמית   אהרונוביץ דב   אהרוני אוהד
אדרעי (לביא) דורלי   אהרונוביץ (אפשטיין) דליה   אהרוני אופיר
אדרעי שמעון   אהרונוביץ הלל   אהרוני (סלומון) אורית
אהל איל   אהרונוביץ זהבה   אהרוני אירית
אהל חיה   אהרונוביץ (זיסר) חיה   אהרוני אליהו
אהל יוחי   אהרונוביץ טובה   אהרוני (מרין) אסנת
אהל יעקב   אהרונוביץ יהודית   אהרוני אסף
אהל מילא   אהרונוביץ יעקב   אהרוני (מזרחי) אסתר
אהל (דודזון) תמר   אהרונוביץ ישראל   אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל
אהלי יצחק   אהרונוביץ עודד   אהרוני ברוריה בריינה
אהרון אופיר   אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   אהרוני גד
אהרון חיים   אהרונוביץ פוגלמן מלכה   אהרוני גדעון
אהרון יאיר   אהרונוביץ פוגלמן משה אהרון   אהרוני גל
אהרון יום טוב   אהרונוביץ' (מזור) כנרת   אהרוני דן
אהרון (בן צבי) נורית   אהרונובסקי יצחק צבי   אהרוני (מלמד) הדסה