איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגי רחל   אגם רינת   אדוט (יזרעאלי) רינה
אגי שרה   אגם שרון   אדוט שלמה
אגם אורית   אגמי (קפלן) שרה   אדונילו (יגודה) טובה
אגם אורם   אגסי אשר זליג   אדונילו יוסף
אגם בת שבע   אגסי יעקב מאיר   אדורם אורנה
אגם דוד   אגסי יפה לאה   אדורם (שוסטר) אמנון
אגם דני   אגסי (אטינגר) צירל גאולה   אדורם אריאל
אגם דניאל   אגסי שרה רבקה   אדורם דבורה
אגם יהונתן   אגרנט אליהו   אדורם דפנה
אגם יוסף   אגרנט בתיה   אדורם רוני
אגם יעל   אגרנט דב   אדיבי (בלום) לינה
אגם (אגי) יעקב   אגרנט (כהן) חיה לאה   אדיבי רבקה
אגם (גיבשטיין) יעקב   אגרנט יצחק   אדיבי (פינשטיין) רחביה
אגם (לוסטרניק) כלילה   אגרנט (פריינטי) כוכבה   אדינבורג בצלאל
אגם משה   אגרנט עזריאל פנחס   אדינבורג גילה
אגם (חיטרוש) סמדר   אגרנט (שוורץ) רבקה   אדליס יוסף
אגם (בין) עמית   אגרנט (ניידיץ) רבקה   אדלמן אהוד
אגם פרדי שלמה   אגרנט שמעון שמואל   אדלמן טובה
אגם (סמילנסקי) צלה   אדג'י חיים   אדלמן יהודה
אגם רון   אדג'י שושנה   אדלמן יואב