איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלוני (אזון) קלוד   גורפינקל (שוחט) מינה   ניצן (שניידר) נעמי
בירמן (ציבלין) אסתר אתי   יעקובי (עזרא) נאוה    
בירמן גדעון   ניצן מאיר