איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלון (דומבק) אהרון   דומבק אברהם   נחמיאס (קריסטל) אסתר
גולדמן (הירש) סימה   דומבק (סויס) פרומה   צלר לאה
גיסין (גולדפרב) רחל רוחל'ה   לינדן (כהן) אביבה   צלר שמואל