איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשפיז משה   גולינקין מרדכי   יצחקי ארנון
בארי (שויקי) רחל   וויט מרים   ניסימוב (יחיאלי) תמר
בירנבוים (קליין) רחל אלה   זוסמן נירה   פרוינד אברהם
גולדשטיין (ישעיה) רותי   ינובסקי (איידלברג) פרידה