איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשפיז משה   גולינקין מרדכי   ניסימוב (יחיאלי) תמר
בארי (שויקי) רחל   וויט מרים   פרוינד אברהם
בירנבוים (קליין) רחל אלה   ינובסקי (איידלברג) פרידה    
גולדשטיין (ישעיה) רותי   יצחקי ארנון