איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בליצשטיין פרידה   מוגילבסקי דוד   פיס (גרטנברג) לאה
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   מישקובסקי חנה   קולר סאלי זלמן
בנארי (שטרן) מרים   נתנזון ירחמיאל מילו   רוטשטיין יחזקאל
גיסין (בנארי) דליה   סופר (ופסי) רבקה   שייר הירש צבי
דיקמן (לוקץ') אילנה   סטרכילביץ (וקסלר) הנרייט   שיפמן יוסף יוסקה
טרגן (מישקובסקי) ז'נט   ספיבק שלום   שפרן (לוין) חיה
לוי (ויסמן) טוני   פוחצ'בסקי (רוזנטל) יוספה   שרעבי זכריה