איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפרת צבי   זילמן חנוך   מורדוך אליהו
בן דוד מאיר   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   סיגלר חוה
בנדר יעקב יענקל'ה   זליבנסקי מאיר   סיגלר מרקו מרדכי
גינצבורג דוד   חממי שלמה   צימרמן ישעיהו
גרינברג יוסף   לוי יחזקאל   קלדרון אסתר
הבר (אבי) אברהם   מאירוביץ (פרבר) רינה בלה   רותם (רוטר) אברהם
הדה אלברט   מבורך חיים   ריכטר גדליהו