איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   טרגן אליעזר   קולברג אליעזר
אוירבך שושנה   יזהר (זוסמן) יהודית   קלמוביץ גד גודל
ברוק מנחם מנדל   יעקובי (כהן) ויקטוריה   רוזנבלום זאב זליג ז'ניה
ברזילי (מייזל) דוד   לייזרוביץ (מייטליס טננבאום) בינה   רוזנבלום ישעיהו
ברנפלד אמנון   מייטליס יוסף   רוזנבלום לובה
ברנפלד סטפה   מילמן ישראל   רוזנוביץ אלקה
ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   סיבהי (קהת) יונה   רוזנוביץ יוסף
ברקוביץ בארי שמעון   ספקטור (וולף) שרה   רושקובסקי משה
גורדון לובה ליאו   עדן (גוטמן) שולמית שאם   ריבקינד מנחם מנדל מוניה
וינטר אברהם   פינקלר יוכבד   שיקלושי אליהו
וינטר (טרסטרגר) חנה   פינקלר צבי   שרעבי בנימין