איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולבסקי משה   טביב (עפג'ין) שרה   ענטר מזל
אנטין נח   יולביץ דניאל   ענטר שלמה
אתיאל מרים   לביאנט אירמה   פינס יהודה
בן דוד יצחק   לוי (נוימן) אדית   פפנהיים יעקב
גורודצקי חיים   לוי מקס   קליפר אריה
גורודצקי (פופיחקה) שרה   סניור (שפר) בתיה   ראובני (אנטין) צפורה
הדני עידו   עופר (הרשקוביץ) שמעון   רוזנבלום (כהן) עליזה
זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה   עלפי (נעמן) בת שבע   שילה (אנטין) אביבה
חממי מלכה   ענטר אברהם    
חממי מנחם   ענטר אלטונה אנטואנט זהבה