איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוזלי זהבה זהיה   גינזברג (וולוך) רחל   ענתבי דניאל
בוזלי יוסף   הדה גדעון גינתר   פאר (פינקלמן) חנוך
בקרמן משה   וולפוביץ משה   פוטשניק שרה
גוליק אליהו אלי   זקן חיים   פומרנץ (יוסילביץ) אהובה
גוליק אריה   טלר שלום   קזושנר (אופנגל) רבקה
גוליק (ביבר) שרה   ישראל פליישר   קחם זכריה
גומולקה ניסן   ליבנה (ברסמן) עמנואל   קחם מרים
גור אריה (אינגרלייב) ישראל   מלין (גולודץ) מושה   קציר (היינמן) עפרה
גורודצקי משה   מלין שלמה   קריב (פרידמן, קרבינסקי) רינה
גינזברג יעקב   ענטר (ג'ינו מזרחי) אסתר   שריד (בוצינסקי) יצחק