איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (נוסנוביץ) יוסף   מזרחי יצחק   פרנקו (נפתלי) אדלה
גרדוס מנחם דוד   מזרחי פנחס   ציגלרויט (קרן) חנה
כפיר (שפר) עדה   מזרחי (ששון) רינה   קימל (פרקס) ברכה ברטה
לבה ישראל   מנדל (ניימאן) צפורה   קימל נתן טוני
מאירי (דוידוביץ) לבי   סימן טוב (מזרחי) אסתר   קלורפיין ישראל
מזרחי אברהם   עדיני ישראל   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה
מזרחי דוד   פרידמן אלחנן   שטיינמסר צבי הרמן