איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארבל (סגלוב) עלי   יעקובוביץ עקיבא   כהן עזרא
אשכולי (וינטראוב) יהושע   יפה ירחמיאל   לרר (זלמנסון) יעל
ברקוביץ (טרגן) בלה   יפה (שר) רחל ססי   סלואן (פרנקנשטין) אסתר
גלזר (זלצמן) צילה   כהן אברהם   עיני (חפיף) רחל
גרובס (פירסט) טובה   כהן (לוי) אדלה   פניני (פרלמן) צבי
הררי שלום   כהן אליהו   פרנקנשטיין (קוניצ'ר) יונה אורזולה
וולטר מרדכי   כהן זכריה   פרנקנשטיין משה מנפרד
זלמנסון אריה   כהן יוסף   רוזין יהודית
טרכטנברג (גפנר) יהודית   כהן מאיר   רופא (שבות) יצחק (זכי)