איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) בנימין   גבע (נגלברג) יצחק   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית
אריאלי מאיר   וולשטיין הנס   קרוק מיכאל
ברומברגר (בוכסטר) ברטה   וולשטיין (קראוס) קטה   שטראוס שלמה קרל
ברומברגר משה   מיט רות   תשבי (דישבק) נחמיה
גבע (רוזנר) יעל   מרגלית (זלנפרוינד) יהודית יטי