איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (קצין) מרגלית   יאבו יוסף   מנור (פטר, מונק) יהודה
אזולאי ציון   כץ (שלומוביץ) יהודית   נגר יוסף
אלוג'י אלדד   כתריאל ארנה   נגר (חולני) מזל
בן יהודה יונה   כתריאל יצחק   סגלוב מרדכי
גל חיים   כתריאל צבי הרמן   סולימן (מזרחי) מטילדה
גרצברג חיה   כתריאל (סופר) שרה   סימנסקי שמואל סם
דימנט (פידלמן) פנינה   לבזובסקי יעקב   פידלמן אפרים פישל
דמארי (ילוז) פרחיה   לבזובסקי (הילדסהיים) מלה   פידלמן מרדכי מוטי
דשבסקי (זיפקינד) בלה   לויוס (לוין) אספירה פירה   פידלמן משה
הלפרין אילן   לויוס זיגמונד זיגי זאב   פידלמן (גוטליב) רחל
הלפרין (גרינשפון) ג'ניה   לוינברג צפורה   פישביין (בינשטוק) רחל
הלפרין יוסף   לוינברג שרה   פלטין (רוזנברג) מטילדה מטה
הלפרין משה   ליבוביץ רחל   פלטין נפתלי
וינברג (גולדמן) פנינה   מאירוביץ הילדא   פרוינד אריה
חסל (לוי) אירנה   מונק (פוקס) טרודה   פרוינד גוסטה אסתר
חסל גדעון   מונק יהודה   פרוינד פריץ
חסל ראובן   מונק ריכרד   פרידמן ניסן
טביב (חג'בי) מרים   מזרחי אסתר   פרידמן (נוניונדסקי) רחל חיה
טרכטנברג (רייפמן) אהובה   מזרחי בנימין בני   פריימרק ירחמיאל
יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   מלכין מרדכי   פרלמן ישראל