איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (קצין) מרגלית   כץ (שלומוביץ) יהודית   סגלוב מרדכי
אלוג'י אלדד   כתריאל ארנה   סולימן (מזרחי) מטילדה
בן יהודה יונה   כתריאל יצחק   סימנסקי שמואל סם
גל חיים   כתריאל צבי הרמן   פידלמן אפרים פישל
גרצברג חיה   כתריאל (סופר) שרה   פידלמן מרדכי מוטי
דימנט (פידלמן) פנינה   לבזובסקי יעקב   פידלמן משה
דמארי (ילוז) פרחיה   לבזובסקי (הילדסהיים) מלה   פידלמן (גוטליב) רחל
דשבסקי (זיפקינד) בלה   לויוס (לוין) אספירה פירה   פישביין (בינשטוק) רחל
הלפרין אילן   לויוס זיגמונד זיגי זאב   פלטין (רוזנברג) מטילדה מטה
הלפרין (גרינשפון) ג'ניה   ליבוביץ רחל   פלטין נפתלי
הלפרין יוסף   מאירוביץ הילדא   פרוינד אריה
הלפרין משה   מונק (פוקס) טרודה   פרוינד גוסטה אסתר
וינברג (גולדמן) פנינה   מונק יהודה   פרוינד פריץ
חסל (לוי) אירנה   מונק ריכרד   פרידמן ניסן
חסל גדעון   מזרחי אסתר   פרידמן (נוניונדסקי) רחל חיה
חסל ראובן   מזרחי בנימין בני   פריימרק ירחמיאל
טביב (חג'בי) מרים   מלכין מרדכי   פרלמן ישראל
טרכטנברג (רייפמן) אהובה   מנור (פטר, מונק) יהודה   ציטרינובסקי (הורביץ) יהודית
יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   נגר יוסף   צייזלר (רטר) עדה אדלה
יאבו יוסף   נגר (חולני) מזל   צייזלר שאול סלו סלק